(Vitinfo) - Quảng Nam đã có ít nhất 3 người chết trong khi đang tìm cách đối phó với lũ. Đến cuối giờ chiều nay (13/11), tại Quảng Nam, nước lũ vẫn đang dâng cao, hệ thống giao thông ngay trong trung tâm tỉnh cũng vẫn bị chia cắt hoàn toàn...