Những thửa ruộng ở Chi Lăng - Lạng Sơn vào mùa thu trông thật óng ả với lúa chín vàng ươm dưới nắng.

Mùa lúa chín.

Cảnh vùng cao.

Ruộng bậc thang vàng óc ngày chính mùa

Bức họa vùng cao.

Những thửa ruộng vàng ươm, trải dài như một bức tranh thêu đẹp.