Việc áp dụng thành công Lean giúp doanh nghiệp loại bỏ lãng phí, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, nâng cao năng suất chất lượng.

Sản xuất tinh gọn hay sản xuất tiết kiệm (tiếng Anh: Lean manufacturing; viết tắt: Lean) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp , gia tăng hiệu quả kinh doanh nhờ đó giúp các tổ chức, doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng.

Lean do Hãng Toyota Nhật Bản khởi xướng áp dụng với tên gọi TPS -Toyota Production System từ những năm 60. Sản xuất tinh gọn chính là chiến lược sản xuất dựa vào kĩ thuật của hệ thống sản xuất Toyota.

Chuc nang cua Kanban trong nang cao nang suat chat luong cua DN - Anh 1

Kanban là một trong những công cụ hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng

Lean Manufacturing có rất nhiều các công cụ để hỗ trợ doanh nghiệp thành công trong hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng. Một trong những công cụ quan trọng đó là: “Kanban”.

Kanban là một công cụ để vận hành hệ thống JIT. Đó một chiếc nhãn, thường được bọc bên trong một bao bì nhựa. Trên Kanban, thường chứa những thông tin sau: Tên chi tiết, sản phẩm được sản xuất; sức chứa container; địa chỉ, ký hiệu của quy trình làm việc trước; địa chỉ, ký hiệu của quy trình sau.

Chức năng của Kanban bao gồm:

Thứ nhất là hướng dẫn: Đây chính là công cụ hướng dẫn sản xuất và vận chuyển. (Sản xuất chi tiết, sản phẩm nào, vận chuyển bao nhiêu…).

Thứ hai là tự kiểm tra: Để ngăn ngừa sản xuất thừa. Mỗi công đoạn tự kiểm tra để đảm bảo chỉ sản xuất những chi tiết, sản phẩm vớI số lượng cần thiết, tạI thờI điểm cần thiết.

Thứ ba là kiểm tra bằng mắt: Thẻ Kanban không chỉ chứa thông tin bằng số mà còn chứa thông tin vật lý. (Ví dụ: các thẻ Kanban màu trắng, xanh lá, và vàng: màu trắng hoặc xanh thì chưa cần sản xuất ngay, màu vàng là tín hiệu việc sản xuất phảI được bắt đầu).

Chuc nang cua Kanban trong nang cao nang suat chat luong cua DN - Anh 2

Kanban là một công cụ để vận hành hệ thống JIT

Thứ tư là cải tiến hoạt động: Kanban duy trì mức tồn kho tối thiểu, giảm chi phí sản xuất, nhờ vậy doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.

Thứ năm là giảm chi phí quản lý: Hệ thống Kanban cũng giúp giảm chi phí quản lý do hoạch định ngắn hạn không cần nữa, bởi bản chất kéo của hệ thống.