(VOV) - Lãnh đạo tỉnh An Giang đã ghi nhận sự phối hợp có hiệu quả giữa Ban Trị sự Trung ương và Ban trị sự các cấp với Đảng và chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Sáng 28/6, đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo và Tổ đình Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm lần thứ 71 ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 – 18/5 năm Canh Dần 2010). Tại mỗi nơi đến, đoàn trao tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng những lời chúc mừng đến toàn đạo Phật giáo Hòa hảo. Lãnh đạo tỉnh An Giang đã ghi nhận sự phối hợp có hiệu quả giữa Ban Trị sự Trung ương và Ban trị sự các cấp với Đảng và chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó, có nhiều cố gắng trong công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nổi bật là việc vận động quỹ xã hội từ thiện, nhà đại đoàn kết, xây cầu nông thôn, vận động xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư… Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng mong rằng trong thời gian tới, sự phối hợp này tiếp tục gắn kết chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội của tỉnh An Giang./. PV