(HNM) - Kiểm điểm tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị; quán triệt Kết luận của BCH TƯ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội”... là những nội dung chính của Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện quý I-2008.