ANTĐ - Chiều 18-1, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo về triển khai dự án cải tạo lại Khu tập thể Nguyễn Công Trứ.

Theo đó, Sở KH-ĐT phải khẩn trương thẩm định cơ chế tổng thể dự án cải tạo lại toàn bộ Khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Sở TN-MT hoàn thành bàn giao mốc giới, trích lục bản đồ theo quy định. Sở Xây dựng sớm thẩm tra hồ sơ cấp phép xây dựng nhà N3 với quy mô đúng quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt và phương án kiến trúc đã được chấp thuận. Về quỹ nhà tạm cư, TP thống nhất đề xuất bố trí tạm cư cho các hộ dân tại nhà CT1A - CT1B Vĩnh Hoàng (quận Hoàng Mai). Các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, tổ chức di chuyển với các khối nhà tiếp theo trong Khu tập thể. Dự kiến, công trình nhà N3 sẽ khởi công xây dựng vào ngày 25-2.

Chính Trung