Việc khai quật tháp Núi Bút nhằm xác định nội dung, giá trị lịch sử, văn hóa, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa với phát huy giá trị di tích, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi vừa tổ chức họp họp bàn kế hoạch chuẩn bị tổ chức khai quật tháp Núi Bút (Tp Quảng Ngãi).

Chuan bi khai quat nui Thap But - Quang Ngai - Anh 1

Núi Tháp Bút.

Diện tích khai quật tháp Núi Bút dự kiến là 400m2. Trong quá trình khai quật, các chuyên gia sẽ sử dụng các công cụ chuyên dùng trong khảo cổ như máy định vị GPS, máy ảnh, máy đo vẽ, các công cụ, trang thiết bị cho lao động phổ thông,… các hiện vật khai quật thu được hàng ngày, sau khi xử lý tại chỗ thì vận chuyển về kho tạm của Bảo tàng để quản lý bảo vệ.

Việc khai quật khảo cổ khẩn cấp tháp Núi Bút là nhằm xác định nội dung, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học các điểm khảo cổ, thu thập dấu tích, di vật khảo cổ nhằm bảo tồn gìn giữ di tích, di vật khỏi tình trạng bị hủy hoại.

Lê Anh