Sáng 10-8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 13.

Chua xem xet sua doi Luat Canh tranh va Luat The duc, the thao - Anh 1

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, so với dự kiến chương trình phiên họp đã gửi đến các thành viên UBTVQH và các cơ quan hữu quan thì chương trình có một số thay đổi.

Đó là bổ sung 5 nội dung, gồm 2 nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước, 2 nội dung liên quan đến TAND và 1 nội dung liên quan đến VKSND. Phiên họp cũng đã rút 2 nội dung về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao do Chính phủ chưa kịp chuẩn bị tài liệu đúng thời hạn.

Phiên họp thứ 13 của UBTVQH dự kiến làm việc trong 7 ngày. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các thành viên UBTVQH, các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBTVQH; dành thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp, đúng thành phần; nghiên cứu kỹ tài liệu và tích cực đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo và báo cáo trình UBTVQH.

Tiếp tục chương trình nghị sự, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung họp thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

ANH PHƯƠNG