Em thấy các mẹ đang bàn tán nhau có loại thuốc ngâm phụ khoa làm từ Xà Mễ (?), chữa được cả viêm âm đạo, nấm, viêm lộ tuyến CTC... đây là bài thuốc gia truyền gì đó. 70 hay 90 k một gói thì phải. Đã mẹ nào dùng thử chưa và có tác dụng không ?

Em thấy các mẹ đang bàn tán nhau có loại thuốc ngâm phụ khoa làm từ Xà Mễ (?), chữa được cả viêm âm đạo, nấm, viêm lộ tuyến CTC... đây là bài thuốc gia truyền gì đó. 70 hay 90 k một gói thì phải. Đã mẹ nào dùng thử chưa và có tác dụng không ?