Cá tính, khả năng bản lĩnh...của phụ nữ và nam giới đều có sự khác biệt rõ ràng và hoàn toàn phụ thuộc vào sự lập trình của não bộ lẫn hoóc môn giới tính.