(Dân Việt) - Chiều 1.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Cơ yếu. Nội dung nhiều đại biểu quan tâm phát biểu là vấn đề quản lý Nhà nước đối với Ban Cơ yếu Chính phủ. Nhiều đại biểu đồng tình với quan điểm của dự thảo luật là Ban Cơ yếu trực thuộc Bộ Quốc phòng vì cơ quan này có thế mạnh, kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) cho rằng, chức năng bảo mật thông tin của Ban Cơ yếu không chỉ được thực hiện trong quân đội, mà còn ở các cơ quan của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương nên nếu giao cho Bộ Quốc phòng sẽ khó khăn trong điều hành…

Tên gọi Ban Cơ yếu Chính phủ nhưng lại thuộc Bộ Quốc phòng là không nên. Vì vậy, ĐB Sơn đề nghị vẫn nên để Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan độc lập thuộc Chính phủ như hiện nay. Một số đại biểu khác đề nghị nên để Ban Cơ yếu Chính phủ thuộc Bộ Quốc phòng, nhưng cần quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương.

Sỹ Lực