Có những công việc chưa được coi là một nghề độc lập, không có trường lớp đào tạo hoặc sách vở, giáo trình để học hỏi, tham khảo. Tuy vậy, nó có thể giúp nhiều người kiếm tiền khá dễ dàng.