TT - Tôi 59 tuổi, công tác tại một cơ quan nhà nước. Khi đủ tuổi hưu tôi chỉ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 19 năm 4 tháng. Như vậy khi về hưu tôi sẽ hưởng lương hưu hằng tháng hay hưởng một lần? Nếu hưởng hằng tháng tôi sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm, còn hưởng một lần thì hưởng theo lương hiện hữu hay hưởng theo lương bình quân?

Lê Chánh Nhã (Long An) - Trả lời: Theo quy định của pháp luật BHXH, nếu chưa có đủ 20 năm đóng BHXH tại thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu, ông sẽ không đủ điều kiện để được hưởng lương hưu hằng tháng. Vì vậy, để được hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định, ông phải tiếp tục đóng BHXH cho đến khi đủ 20 năm. Để có thể được tiếp tục đóng BHXH, tại thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu ông có thể tiếp tục làm việc tại cơ quan cũ hoặc tự mình đóng BHXH tự nguyện hoặc tiến hành giao kết hợp đồng lao động (có thời hạn từ ba tháng trở lên) với một người sử dụng lao động khác. Nếu ông tiếp tục đóng BHXH cho đủ 20 năm thì mức lương hưu hằng tháng của ông được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% . Trường hợp không muốn tiếp tục đóng BHXH, ông có thể yêu cầu cơ quan BHXH cho hưởng BHXH một lần tại thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Nếu tại thời điểm đủ 60 tuổi (năm 2012), ông đã đóng BHXH được 19 năm 4 tháng thì có thể thấy rằng ông đã tham gia đóng BHXH từ trước ngày 1-1-1995. Vì vậy, mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu trợ cấp một lần đối với ông sẽ được tính như sau: 1. Nếu thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu. 2. Nếu vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian. Trong đó, thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu, thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian. Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU