(ĐTCK) Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết như vậy trong phiên họp sáng nay của Quốc hội.

Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (Ảnh: Internet)

Sáng nay, trong phiên thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã được yêu cầu báo cáo thêm.

Là vị trưởng ngành đã trả lời chất vấn tại kỳ họp trước, Tổng thanh tra cho biết, sau kỳ họp, ngành thanh tra đã tập trung, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của ngành đặc biệt là các vấn đề đại biểu Quốc hội đã chất vấn.

Dù vậy, từ kỳ họp thứ 7 đến nay, còn một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết nhất là giải quyết khiếu nại tố cáo mà trọng tâm là khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai và các giải phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.

Trong năm 2014, đã phát sinh hơn 81.000 đơn khiếu nại tố cáo, số lượng đơn giảm 7,4%, số vụ việc giảm 8,9% nhưng tình hình khiếu nại phức tạp, đông người tạo ảnh hưởng xấu lại tăng.

Riêng khiếu nại tố cáo đất đai chiếm 68,2% tổng số vụ, so với cùng kỳ năm trước là có tăng. Thống kê trong vòng 4 năm thì năm 2010 tỷ lệ khiếu nại tố cáo đất đai là 69,9%, năm 2011 là 79%, năm 2012 là 74,7%, năm 2013 là 56,5% . Khiếu nại đông người tăng 12%.

Qua theo dõi và giải quyết đơn thì khiếu nại đất đai thường xuất phát từ bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất để giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án kinh tế xã hội (chiếm khoảng 50%); khiếu nại tranh chấp đất đai (chiếm 25%) còn lại là khiếu nại đòi đất cũ và các loại khác

Có khoảng 63% vụ việc có từ 5 năm trở về trước chưa được giải quyết xong.

Phân tích các nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, Tổng thanh tra cho biết một phần do các quy định hướng dẫn thực hiện pháp luật về đất đai chưa bắt kịp với tình hình thực tiễn dù đã cố gắng kịp thời cập nhật các chính sách các quy định.

Cũng có nguyên nhân từ phía công tác quản lý đất đai, còn yếu kém trong thu hồi đất, quản lý nhà nước, thủ tục đất đai nên phát sinh khiếu nại. Quá trình phát sinh khiếu nại, trình độ năng lực ý thức của cán bộ trong giải quyết khiếu nại chưa tốt. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo chưa kịp thời.

Ngoài ra, còn do hạn chế về nhận thức pháp luật của người dân dẫn đến nhiều trường hợp khiếu nại sai. Năm 2014 có tới 60% là khiếu nại sai.

Về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo, năm 2014, tỷ lệ giải quyết đạt 84%. Về các vụ việc tồn đọng kéo dài Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp các ngành khác đẩy nhanh giải quyết. Đến tháng 10/2014 đã giải quyết 95%, còn một số vụ việc kéo dài đã có kế hoạch rà soát tiếp tục giải quyết.

Đối với nội dung đại biểu chất vấn cho rằng, giải pháp phòng chống tham những hiệu quả chưa cao, trong năm 2014, Chính phủ đã ban hành chương trình cộng tác trọng điểm trong phòng chống tham nhũng, tổ chức hội nghị đánh giá công tác tham nhũng, ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát đôn đốc các địa phương, chỉ đạo việc truy tố xét xử các vụ án tham nhũng trọng điểm.

Về những thông tin liên quan tới khối tài sản khổng lồ của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, khi trả lời chất vấn tại Quốc hội, Tổng thanh tra đã báo cáo rõ ông Trần Văn Truyền là nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Bí thư. Ban Bí thư đã tổ chức cuộc họp nghe Ủy ban kiểm tra trung ương báo cáo và kiểm tra lại quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đồng chí Truyền. Đến nay chưa có kết luận.

“Sau này, có kết luận của Ban bí thư hoặc có chỉ đạo của Ban bí thư, tôi sẽ báo cáo đại biểu Quốc hội” – Tổng thanh tra nói.

Trước đó, trong báo cáo trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đã có 48 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 3 người bị xử lý hình sự, 5 người bị cách chức và 40 người bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo, khiển trách. Đã chuyển đổi vị trí công tác đối với trên 27,4 nghìn cán bộ, công chức, viên chức.

Về kê khai tài sản, thu nhập năm 2013, tỷ lệ kê khai đạt 99,2%, tăng 0,7% so với năm 2012. Đã công khai 914.250 bản kê khai, bằng 96,8% số bản đã kê khai, tăng 37,4% so với năm 2012.

Hoàng Duy