Phát hiện một chiếc xe hết niên hạn sử dụng nhưng dùng biển số, tem kiểm định của xe khác để chở hàng lậu.