Tăng năng suất lao động (NSLĐ) là một yếu tố quan trọng để giảm giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh, cả ở cấp độ đơn vị, doanh nghiệp lẫn cấp độ quốc gia. Năng suất được tăng cao không chỉ giải quyết được vấn đề lợi nhuận, sự tồn tại của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị mà còn nâng cao được thu nhập của người lao động, hiệu quả làm việc, phát huy khả năng sáng tạo của họ.

Tiết kiệm trong việc tăng NSLĐ chính là tiết kiệm về con người và thời gian, tức là với cùng số lượng người làm việc và trong cùng một thời gian, nếu nơi nào tổ chức tốt và có NSLĐ cao hơn thì hiệu quả sẽ lớn hơn. Vì vậy, tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện năng… là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, ở góc độ căn cơ và lâu dài hơn, cần tiết kiệm con người và thời gian, tức là vấn đề tăng NSLĐ. Các vấn đề đáng chú ý trong việc tiết kiệm để tăng NSLĐ là: * Quan tâm nghiên cứu nâng cao NSLĐ của từng bộ phận trong toàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… từ đó xác định “định mức” lao động phù hợp cho mỗi bộ phận, góp phần mang lại hiệu suất lao động cao nhất. * Thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý cho người lao động. Công tác này nên bắt đầu từ khi tuyển người, có tác dụng tạo ra tâm lý yên tâm, thoải mái, tự tin, lạc quan trong quá trình làm việc, giảm được tai nạn lao động, giảm những ngày nghỉ không cần thiết và góp phần nâng cao năng suất làm việc. * Định kỳ tổ chức tập huấn cho những người lao động trong cùng hệ thống, cùng nhóm công việc để họ nắm bắt được những công việc của nhau, khi cần thiết có thể thay thế hoặc luân chuyển dễ dàng. Ngoài ra, cần tập huấn để người lao động làm quen với các phương thức sản xuất mới, các thiết bị máy móc mới. * Có sự phối hợp hợp lý giữa những lao động mới vào và người có kinh nghiệm, giữa những lao động có tay nghề cao và người mới học nghề sao cho vừa đảm bảo đạt hiệu suất lao động cao nhất, vừa kích thích tinh thần làm việc của người lao động vừa rèn luyện cho những người lao động mới. * Đảm bảo tăng NSLĐ phải gắn liền với tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập của công nhân phải được tăng theo một tỷ lệ hợp lý so với lợi nhuận họ tạo ra được do tăng hiệu quả làm việc, có như vậy mới kích thích công nhân luôn chủ động và nhiệt tình tham gia các phương thức cải tiến NSLĐ, mới giữ được công nhân tay nghề cao. * Giảm “thất nghiệp trá hình”: hình thức có quá nhiều người cùng làm một công việc, tức là có sự dôi dư nhân công. Chẳng hạn, bộ phận này chỉ cần 5 người làm việc nhưng hiện có 7 người làm, như vậy có 2 nhân công (chứ không phải 2 người cụ thể) bị thừa, cũng có nghĩa là 7 người này không cần làm hết sức, không cần tăng năng suất vẫn hoàn thành được công việc. Giảm được tình trạng này thì giảm được chi phí để trả lương (cùng nhiều khoản khác) cho doanh nghiệp, đơn vị mà bản thân người lao động cũng có cơ hội được phát huy năng lực, sáng tạo và tăng cao thu nhập. Tóm lại, tiết kiệm phải được thực hiện bằng nhiều cách, có những cách mang tính cụ thể, trước mắt, nhưng cũng có những cách mang tính căn cơ, lâu dài. Cần có sự nghiên cứu thấu đáo để áp dụng đồng thời những cách này, sao cho đạt hiệu quả cao nhất. NGUYỄN MINH HẢI (234 Võ Thị Sáu, TPHCM) >> Nhiều nơi đã tiết kiệm điện triệt để