Mặc dù tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua (19 phong trào ở các cấp), nhưng chưa quan tâm phát động, tổ chức phong trào thi đua có tính chất trọng điểm, đặc trưng của địa phương; chưa chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng phong trào. Đó là một số nhận xét của đoàn giám sát của về công tác thi đua - khen thưởng của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh sáng 23/9 tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn giám sát. Cùng tham gia có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Chu trong phat dong phong trao thi dua trong diem - Anh 1

Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc giám sát

Nghĩa Bình là xã miền núi, có đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội có những khó khăn nhất định. Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Nổi bật là các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; các chiến dịch “Thanh niên tình nguyên”, “Tháng thanh niên”; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường... Từ các phong trào này đã huy động được sự vào cuộc tham gia các các tầng lớp nhân dân, các lứa tuổi, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Chu trong phat dong phong trao thi dua trong diem - Anh 2

Đồng chí Phạm Hải - Chủ tịch UBND xã thông tin một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm

Chu trong phat dong phong trao thi dua trong diem - Anh 3

Phong trào xây dựng nông thôn mới thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Gắn với thi đua, xã cũng quan tâm đến công tác khen thưởng thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND xã. Tính trong gần 3 năm (2014 – 2016), xã đã có quyết định khen thưởng 116 tập thể và 128 cá nhân.

Trong đó chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp như sản xuất, kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư. Hiệu quả của phong trào thi đua rõ và gần đây nhất là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Chu trong phat dong phong trao thi dua trong diem - Anh 4

Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng. Chủ động phát động các phong trào thi đua, trong đó chú trọng phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất.

Gắn thi đua với khen thưởng, trong đó ưu tiên những gương sáng về sản xuất, kinh doanh, tương trợ, giúp nhau đảm bảo an sinh xã hội. Chú trọng phát động phong trào thi đua trọng điểm gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Cần quan tâm công tác tuyên truyền, chú trọng cụ thể hóa cách làm hay, mô hình cụ thể, rõ người, rõ việc. Quan tâm tổng kết phong trào, rút kinh nghiệm; tăng cường khen thưởng đột xuất, tạo động lực, sức lan tỏa nhiều việc tốt, người tốt; xây dựng, nhân rộng điển hình....

Minh Chi