Hôm nay (27/11), tại Hải Phòng, 14 Đảng bộ cấp trên ngành Công Thương đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan TW, Ủy viên BCS Đảng Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị.

CôngThương - Tại Hội nghị này, nội dung trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng sau 4 năm thực hiện Điều lệ Đảng khóa X được 14 Đảng bộ tập trung thảo luận, trao đổi. Bên cạnh đó, những kiến nghị, bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội Đảng khóa XI cũng được đại diện các Đảng bộ thông qua. Việc thực hiện quán triệt Điều lệ Đảng và các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Trung ương đã được các Đảng bộ cấp trên cơ sở triển khai khá nghiêm túc. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng X, Đảng ủy các cấp đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sâu rộng đến cơ sở đảng. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giam sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, năng lực lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm việc thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên nâng cao. Tuy nhiên, do có nhiều tổ chức Đảng trực thuộc lại hoạt động phân tán trên địa bàn rộng nên việc triển khai công tác xây dựng Đảng ở nhiều đảng bộ còn gặp khó khăn. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng triển khai, tổ chức công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu rộng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên và đảng viên cơ bản nhận thức rõ và đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng song không ít các tổ chức đảng, các đảng viên còn chưa đánh giá hết vài trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Do đó dẫn đến chất lượng, hiệu quả của việc kiểm tra, giám sát chưa cao. Theo ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, nguyên nhân của những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát là do một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra; cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở còn hạn chế, đa số chưa được đào tạo. Tại mỗi tổ chức Đảng lại có những thuận lợi khó, khăn do những đặc thù riêng. Song, khó khăn chủ yếu ở các tổ chức cơ sở Đảng vẫn là thiếu cán bộ chuyên trách mà chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của cán bộ làm công tác Đảng còn hạn chế. Đối với các doanh nghiệp thì sức ép về sản xuất kinh doanh, điều này thể hiện rất rõ tại các cơ sở đảng thuộc các khối doanh nghiệp nên ảnh hưởng nhiều đến công tác xây dựng Đảng. Ông Phạm Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội cho rằng, hầu hết các cơ sở đảng trong doanh nghiệp đã chuyển sang cổ phần nên áp lực công việc chuyên môn rất lớn, thời gian đầu tư cho công tác kiểm tra rất hạn chế. Cùng với đó là không có thù lao, phụ cấp cho cán bộ kiểm tra nên ảnh hưởng rất nhiều đến công tác kiểm tra, giám sát. Nhiều tổ chức cơ sở đảng mặc dù đã được thành lập nhưng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vẫn chưa được quy định rõ. Việc thi hành kỷ luật đảng, mặc dù có nhiều văn bản quy định nhưng lại thiếu tính thống nhất và các quy chế, quy định, chế tài không rõ ràng. Để khắc phục những bất cập trong công tác xây dựng đảng, nhiều ý kiến cho rằng cần phải quán triệt hơn nữa vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát đến cấp ủy, bí thư cấp ủy. Bên cạnh đó, coi trọng bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra đảng, có chế độ phụ cấp, hệ số lương cho cán bộ làm công tác đảng kiêm nhiệm. Ông Vũ Đức Giang, Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn dệt may Việt Nam cho rằng, cần thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển cán bộ sẽ tạo ra sự học hỏi cho các cán bộ, tránh được sự quan liêu. Tập đoàn dệt may đã thực hiện chặt chẽ quy định này nên đã phát huy hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị. Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại các đảng bộ, đồng thời biểu dương những ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ cấp trên cơ sở. Đây sẽ là những ý kiến đóng góp quý báu bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội Đảng khóa XI. Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của 14 đảng bộ cấp trên ngành Công Thương lần thứ 4 sẽ được Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đăng cai tổ chức. Trung Thành