Cơ quan Thanh tra TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về kết quả thanh tra tình hình lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM.