Báo Thanh tra ngày 20/5/2016 có bài “Viết tiếp bài: Phải xử lý đúng quy định về phòng, chống tham nhũng” tại TP Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch UBND quận 7 “qua mặt” Chính phủ” phản ánh việc Phó Chủ tịch UBND quận 7 Huỳnh Văn Hùng ký giấy chứng nhận hộ kinh doanh đã tạo điều kiện cho tiệm vàng Ngọc Hân tại số 77/3 Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận Tây xuất hàng loạt hóa đơn cho nhiều cơ sở giáo dục để quyết toán các khoản chi không đúng các quy định về tài chính, trái Nghị định số 24ngày 3/4/2012 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng…

Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản cho biết: Phòng Kinh tế quận 7 đã tham mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do UBND quận 7 cấp có ngành nghề mua, bán nữ trang vàng, bạc cho ông Nguyễn Hoài Cương không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 24 của Chính phủ. Thực hiện yêu cầu của UBND quận 7, tiệm vàng Ngọc Hân đã thông báo ngừng kinh doanh từ ngày 20/5/2016 và hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Chi cục Thuế quận 7, thực hiện thủ tục ngừng kinh doanh và đã nộp bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại UBND quận 7. Tiệm vàng Ngọc Hân cũng đã thành lập doanh nghiệp và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân, đăng ký lần đầu ngày 30/5/2016. Đồng thời, UBND quận 7 yêu cầu Phòng Kinh tế quận 7 xem xét kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ có liên quan.

UBND TP đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 7 tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 7 Huỳnh Văn Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế quận 7 và các cán bộ có liên quan trong việc tham mưu ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho tiệm vàng Ngọc Hân không đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP, Thanh tra TP và có văn bản thông báo kết quả xử lý cho Báo Thanh tra.

B.B.Đ