Nhận lời mời của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 11-11-2016.

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang sinh năm 1946, tại Đài An, Liêu Ninh, dân tộc Hán; tháng 1-1971, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc; có trình độ cử nhân Kinh tế Đại học Kim Nhật Thành (Triều Tiên). Đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau từ cơ sở tới trung ương. Đồng chí Trương Đức Giang là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 14 (1992-1997); Ủy viên Trung ương khóa 15 (1997-2002); Ủy viên Bộ Chính trị khóa 16 (2002-2007), khóa 17 (2007-2012); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 (2012-2017) Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Trung Quốc sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV của Việt Nam.

HNM