(Chinhphu.vn) - Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh miền Bắc miền Trung, sáng 24/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác của Quốc hội đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội về tình hình KT – XH, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong năm 2012, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch cũng như chỉ tiêu Trung ương giao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, các chương trình dự án đạt kết quả tốt; trên các lĩnh vực giao dục, tế có nhiều chuyển biến rõ nét; công tác xóa đói giảm nghèo, việc thực hiện các chế độ, chính sách xã hội đi vào thực chất, hệ thống chính trị ổn định. Công tác tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sủa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi) cũng như công tác chuẩn bị lấy ý kiến tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu đang được triển khai tích cực.

Chúc mừng những thành công mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm. Đặc biệt, toàn Đảng bộ cần tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); nghiêm túc khắc phục các khuyết điểm, đồng thời nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Đề cập đến công tác có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là công việc hệ trọng của quốc gia, cần sự tham gia rộng khắp, thực chất của nhân dân. Do đó, cần triển khai đồng bộ, khoa học, hiệu quả, nhất là công tác giáo dục, truyền thông đóng vai trò quan trọng để thu hút sự tham gia của nhân dân, làm cho nhân dân hiểu và đóng góp ý kiến một cách thiết thực. Quá trình này phải được tiến hành thận trọng, công khai, khoa học và dân chủ. Đặc biệt, ý kiến của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác; phải được trân trọng lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hà Tĩnh cần chủ động hơn trong việc tổ chức thu thập ý kiến nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở, đặc biệt chú trọng các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, theo đó, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân có nhiều lựa chọn phương thức thể hiện ý kiến góp ý, như phát biểu miệng, qua phương tiện thông tin đại chúng, qua thư góp ý hoặc các phương tiện thông tin khác.

Thùy Linh (nguồn: TTXVN)