(PL)- Trong chuyến thăm và làm việc hai ngày từ 4-12 đến 5-12 tại tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm hai địa bàn có đông người Raglay và người Chăm tại hai huyện Bác Ái, Ninh Phước.