(DVT.vn) - Theo luật định, thời gian nghỉ Tết Âm lịch từ 30 đến mùng 3, tuy nhiên trên thực tế người lao động vẫn được nghỉ thêm 1 ngày vào mùng 4 Tết.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và PCT QH Nguyễn Thị Kim Ngân đều cho rằng cần quy định thêm 1 ngày nghỉ Tết Âm lịch.

(DVT.vn) - Theo luật định, thời gian nghỉ Tết Âm lịch từ 30 đến mùng 3, tuy nhiên trên thực tế người lao động vẫn được nghỉ thêm 1 ngày vào mùng 4 Tết. Trong buổi làm việc sáng 5/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTV) tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Đề cập đến nội dung thời gian nghỉ cho lao động, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, “Tết Âm lịch năm nào cũng “kẹt” 1 ngày chẳng ai đi làm. Người lao động thực nghỉ mà sao không cho?”

Theo quy định tại Luật Lao động, thời gian nghỉ Tết Âm lịch của người lao động bắt đầu từ ngày 30, kết thúc vào mùng 3 Tết. Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan, đơn vị vẫn cho phép cán bộ, công nhân viên được nghỉ thêm 1 ngày là mùng 4 Tết.

Tán thành với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng,“so với các nước trong khu vực, số ngày nghỉ trong năm của Việt Nam vẫn còn thấp hơn, nên thêm 1 ngày nghỉ có thể chấp nhận được”.

Bà Ngân cũng cho biết, khi xây dựng dự thảo Luật cũng đã có ý kiến đặt ra vấn đề này.

Nghỉ thai sản tối thiểu 4 tháng, tối đa là 6 tháng

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Các vấn đề xã hội khẳng định, về cơ bản, xu hướng tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ là quy định tiến bộ, hướng đến mục tiêu là bảo vệ thế hệ tương lai và chất lượng giống nòi.

Trong điều kiện hiện nay, nếu thời gian nghỉ thai sản là 6 tháng, theo tính toán của cơ quan Bảo hiểm xã hội thì Quỹ bảo hiểm xã hội hoàn toàn có thể cân đối được.

Dự thảo Luật nâng thời gian nghỉ thêm 1 tháng, từ 4 lên 5 tháng với lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường, từ 5 lên 6 tháng đối với người làm việc nặng nhọc, độc hại; giữ nguyên thời gian nghỉ 6 tháng với lao động nữ khuyết tật.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nếu mục đích chính là hướng tới trẻ em thì không nên phân biệt thời gian nghỉ như quy định của dự thảo là 5 tháng đối với lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường và 6 tháng đối với lao động nữ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà nên thống nhất cùng được hưởng chế độ nghỉ 6 tháng như nhau.

Về điểm này, Chủ nhiệm Trương Thị Mai nhận định, nên quy định linh hoạt đối với vấn đề này bằng việc đưa ra mức sàn tối thiểu, có thể là 4 tháng và cho phép thời gian nghỉ thai sản tối đa là 6 tháng. Trên cơ sở đó, tùy theo điều kiện mà lao động nữ có quyền lựa chọn, quyết định thời gian nghỉ từ 4 tháng đến 6 tháng với các điều kiện khác nhau cho phù hợp với công việc, cuộc sống của mình.

Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự kiến thay thế cho Bộ luật Lao động ban hành năm 1994, sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Bích Diệp