Sáng 27.10, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm của Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Chu tich Nuoc Tran Dai Quang: 'Hoc de lam viec, lam nguoi' - Anh 1

Chủ tịch Nước biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã đạt được trong 40 năm qua. Chủ tịch Nước nhấn mạnh, với vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của đất nước, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo. Đặc biệt là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nước cũng chỉ rõ một số nội dung mà trường cần thực hiện tốt trong thời gian tới liên quan đến giảng dạy, tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo để phát huy sức sáng tạo của sinh viên, nghiên cứu khoa học… và nhắn nhủ với sinh viên: “Mỗi học viên, sinh viên nhà trường cần thường xuyên tu dưỡng, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ - Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà.

KHƯƠNG QUỲNH