Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Công an đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba ở Việt Nam.

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới đặt vòng hoa, viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba ở Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ sự cống hiến to lớn của lãnh tụ Fidel Castro Ruz đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nước Cuba; đóng góp cho phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và tiến bộ trên thế giới; ủng hộ Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước sau này.

* Ghi sổ tang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã viết: Lãnh tụ Fidel Castro là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba và là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.