(VnMedia) - Ông Lê Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên của MobiFone vừa nhận Quyết định giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.

Ông Lê Ngọc Minh nhận quyết định và hoa chúc mừng từ lãnh đạo Tập đoàn VNPT. Việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên của MobiFone giữ chức Phó Tổng giám đốc VNPT được xem là một trong những chiến lược quan trọng trong việc cơ cấu lại nhân sự lãnh đạo của Tập đoàn VNPT trong năm 2011. Như vậy, đến thời điểm này, VNPT đã có hai Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm công tác đứng đầu hai mạng di động lớn nhất tại Việt Nam đó là ông Lê Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc VNPT kiêm Chủ tịch MobiFone và ông Lâm Hoàng Vinh, Phó Tổng giám đốc VNPT kiêm Giám đốc VinaPhone. Được biết, di động hiện là lĩnh vực có mức doanh thu chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu hàng năm của Tập đoàn VNPT. Trước khi được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc VNPT, ông Lê Ngọc Minh, suốt một thời gian dài đã lĩnh vai trò chèo lái “con thuyền” MobiFone trở thành một trong những mạng di động lớn nhất Việt Nam. Trong năm 2010 vừa qua, MobiFone đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn VNPT giao, với mức tăng trưởng doanh thu trên 30% so với năm 2009, đạt 36.034 tỷ đồng, hoàn thành 100,09% kế hoạch. Mức doanh thu này đã chiếm tỷ trọng 35% doanh thu của toàn tập đoàn VNPT. MobiFone đã nộp ngân sách nhà nước là 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.860 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,32% lợi nhuận của VNPT, tăng 6%. Trong năm 2010, mức năng suất lao động tính trên doanh thu của MobiFone trung bình đạt trên 6,5 tỷ đồng/người/năm, tăng 16% so với năm 2009. Tính đến cuối năm 2010, MobiFone đã có hơn 20.000 trạm phát sóng. Số lượng thuê bao thực phát triển trong năm 2010 là 5,95 triệu thuê bao, hoàn thành 119% kế hoạch. MobiFone đặt mục tiêu sẽ có thêm 5 triệu thuê bao mới với doanh thu đạt được dự kiến 39 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.160 tỷ đồng trong năm 2011 này. Hiền Mai