(VietNamNet) - "Đã đến lúc điều chỉnh toàn phần quy hoạch Thủ đô Hà Nội để có một thành phố hiện đại, không chỉ đến năm 2020 mà phải tính tới 2070", Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói với HĐND thành phố.