Sau khi Thủ tướng ăn phở và uống cà phê, bà chủ quán tính tiền tượng trưng nhưng Thủ tướng không đồng ý và ông đã trả 750.000 đồng cho cả thành viên trong đoàn.

Duy Hiếu - Trương Khởi

Nguồn ảnh, video: VTV8 - Chinhphu.vn