Kim Ngưu chuẩn bị tinh thần cho những lời mời bất ngờ nhé.