Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh vừa ký ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội chủ động triển khai công tác y tế ứng phó cơn bão số 7.

Theo đó, yêu cầu giám đốc các đơn vị theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động triển khai tốt công tác phòng, chống lụt bão của đơn vị theo các nội dung đã chỉ đạo của Sở Y tế về triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, úng ngập năm 2016; rà soát lại cơ số thuốc, trang thiết bị và đội cấp cứu cơ động sẵn sàng ứng trực khi có yêu cầu;

Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng; chủ động cắt tỉa cành, cây gãy mục; kiểm tra hệ thống cấp thoát nước tại đơn vị bảo đảm nước sạch không bị ảnh hưởng và tránh ngập úng; sẵn sàng các phương án hỗ trợ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh, nhân viên y tế cũng như thuốc, hóa chất, trang thiết bị, không để bị úng ngập.

Các đội phòng, chống dịch của các đơn vị và Trung tâm y tế dự phòng chủ động sẵn sàng hóa chất, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch, kịp thời xử lý các ổ dịch bệnh phát sinh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau cơn bão.

Báo cáo mọi diễn biến bất thường và tổng hợp báo cáo trước, trong và sau bão về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ, email: nvyhanoi@gmail.com).

Thương Lê