(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Sáng 12-2, đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Huyện ủy Hòa Vang và thăm một số mô hình kinh tế hộ gia đình của nhân dân địa phương, như vùng rau chuyên canh ở xã Hòa Phong, vùng trồng hoa ở xã Hòa Phước, các mô hình nuôi cá nước ngọt ở xã Hòa Khương... Đồng chí Võ Công Trí đánh giá cao hiệu quả các mô hình bởi nông dân hiện nay không còn sản xuất, canh tác nhỏ lẻ mà đã chuyển hóa thành các vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ đô thị, từng bước tạo thương hiệu cho nông sản; đồng chí cũng yêu cầu các cấp, ngành chuyên môn tạo mọi điều kiện thuận lợi về sân bãi, kỹ thuật, nguồn vốn và chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

A.D