Ngày 25/11/2016 tại Dinh Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội thảo “Giải pháp phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” do Bộ Công Thương tổ chức, nhằm tổng hợp ý kiến các doanh nghiệp trong nước, với đề xuất, kiến nghị cụ thể theo đặc thù ngành, nhằm bổ sung, hoàn thiện thêm cho nội dung của Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ theo Nghị định số 111/NĐ - CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ.

Chu dong tim 'Giai phap phat trien nganh Cong nghiep ho tro Viet Nam' - Anh 1

Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương và các DN Việt tìm giải pháp phát triển Công nghiệp hỗ trợ VN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: "Chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới với quá trình phấn triển nền kinh tế thị trường làm định hướng. Chính từ động lực của nền thị trường tạo ra tăng trưởng kinh tế mạnh trong thời gian dài, đưa nền kinh tế chậm phát triển quy mô nhỏ thành nền kinh tế quy mô khá, từ nước kém phát triển trở thành nước thu nhập trung bình... Tuy nhiên, khi nhìn lại mục tiêu phát triển kinh tế trong quy mô dài hạn thì quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng chưa cao, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp làm ảnh hưởng đến yếu tố phát triển bền vững. Phát triển dựa vào khai thác tài nguyên khoáng sản, lao động năng suất chưa cao, cơ cấu giá trị sản phẩm, cơ cấu nội địa sản xuất trong nước còn thấp, còn gia công.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương và các DN tham gia hội thảo tập trung trao đổi về những giải pháp phát triển CNHT dựa vào nội lực của DN trong nước, xây dụng cầu nối để gắn kết DN với các nhà khoa học. Đồng thời, yêu cầu các DN đầu tàu phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ lực của mình, trong việc cùng phát triển ngành CNHT. "Chú trọng trao đổi về những vấn đề DN cần và nhà nước có thể làm được, để hỗ trợ ngành CNHT ngày càng phát triển tốt hơn, mạnh hơn, góp phần tăng quy mô cho nền kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng trong phát triển sản xuất công nghiệp, giải quyết công ăn việc làm nhiều hơn", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chu dong tim 'Giai phap phat trien nganh Cong nghiep ho tro Viet Nam' - Anh 2

Tại Hội thảo, bên cạnh bài phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các đại biểu được nghe tham luận của Vụ Công nghiệp nặng về Thực trạng Công nghiệp hỗ trợ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn tại Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam; Tham luận của Hội Cơ khí TP.HCM với chủ đề “Cơ khí Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất của doanh nghiệp lắp ráp”; Tham luận của Hiệp hội Da giày Việt Nam trong việc Yêu cầu các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh đối với các doanh nghiệp phụ trợ cho ngành Da giày.

Cũng tại Hội thảo lần này, đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT trong và ngoài nước như Thaco Trường Hải, Toyota, Samsung đã mạnh dạn trình bày các ý kiến riêng của mình về tình trạng sản xuất Công nghiệp hỗ trợ hiện nay và kiến nghị, đề xuất các giải pháp với Bộ Công Thương, Chính phủ khi xây dựng và ban hành Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển CNHT từ năm 2016 đến năm 2025.

Với chủ đề “Tầm quan trọng của việc thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tăng cường hội nhập và tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển Công nghiệp hỗ trợ” được trình bày bởi ông Sebastian Eckardt – Kinh tế viên trưởng Ngân hàng Thế giới đã cung cấp cho các đại biểu những thông tin bổ ích, có tính tham chiếu cao với thực trạng Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nhưng cũng mang lại một cách nhìn mới đầy lạc quan cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương, các bộ, ban, ngành liên quan trong vai trò quản lý Nhà nước về ngành, luôn sát cánh cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy ngành Công nghiệp hỗ trợ phát triển, là cơ sở để phát triển Công nghiệp nói chung, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các bộ, ban, ngành, địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định và văn bản liên quan đến ngành Công nghiệp hỗ trợ một cách kịp thời, sát thực tiễn, mang lại hiệu quả và tính bền vững cao.

Thu Hà