Cơn bão số 1 xảy ra sớm hơn mọi năm ở nước ta, vì vậy các bộ, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là cần đề phòng bởi sau bão sẽ có lũ.