Th. Hà

Chu dong dam bao an toan cac dap thuy dien - Anh 1

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Ngày 19-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã làm việc với các chủ hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đăk Mi 4 về công tác phối hợp phòng chống lụt bão vùng hạ du theo quy chế phối hợp được ký kết và tình hình thực hiện quy trình vận hành hồ chứa các thủy điện. Hiện nay, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 và Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 đã xây dựng phương án bảo vệ đập, triển khai công tác kiểm định an toàn đập, kế hoạch phòng chống thiên tai mùa mưa lũ đảm bảo an toàn và vận hành thủy điện theo quy định. Tại buổi làm việc, các bên liên quan đã thảo luận và xử lý nhiều kịch bản lũ có khả năng xảy ra, kể cả những tình huống thời tiết cực đoan để tìm ra phương án chủ động ứng phó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các chủ hồ cần rà soát lại các quy chế phối hợp, trong đó chú trọng quy chế giữa các hồ thủy điện và BCH Phòng chống thiên tai tỉnh; làm báo cáo trình các cơ quan chủ quản sớm điều chỉnh, bổ sung các kịch bản vào Quy trình 1537. Đồng thời yêu cầu các chủ hồ thực hiện đúng quy trình vận hành đã phê duyệt, linh hoạt bổ sung quy chế trong quá trình đợi quyết định của Trung ương khi có sự cố xảy ra. Tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến thời tiết.