Năm 2011 đã được Liên hợp quốc chọn là Năm quốc tế về Rừng với mục đích thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vừng tất cả các loại rừng, phòng chống phá rừng và suy thoái rừng. Vì vậy, hưởng ứng Năm quốc tế về Rừng, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lấy chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay (5/6) là "Rừng: Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên", Ấn Độ sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức các hoạt động quốc tế kỷ niệm.

Chủ đề "Rừng: Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên" nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống và hệ sinh thái, đồng thời đưa ra cảnh báo về tình trạng phá rừng và suy thoái rừng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, mà nguyên nhân chủ yếu do hoạt động của con người gây ra. Riêng Ngày Môi trường thế giới là một sự kiện quan trọng thường niên được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982, đã trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức các hoạt động quốc gia Ngày Môi trường thế giới và Năm quốc tế về Rừng 2011 tại tỉnh Bắc Kạn, gồm những nội dung như tổ chức hội thảo khoa học, triển lãm về vẻ đẹp rừng Việt Nam, giao lưu văn nghệ Âm vang xanh, phát động phong trào và triển khai các dự án trồng rừng, tổ chức Lễ mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới và Năm quốc tế về Rừng. Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Năm quốc tế về Rừng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học; phổ biến tới đông đảo nhân dân về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái rừng và những lợi ích của rừng mang lại; hướng mọi người tự giác hạn chế sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu; tạo thói quen cho mọi người tự giác tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, trồng rừng, phòng chống cháy rừng, bảo vệ các loài động thực vật hoang dã... Cũng nhân dịp này, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và địa phương cần khuyến khích các tập thể và cá nhân đề xuất và triển khai các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, đặc biệt là những dự án liên quan đến trồng rừng và bảo vệ rừng, phòng chống phá rừng và suy thoái rừng, phát động và duy trì hoạt động trồng cây gây rừng. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển rừng.../.