Tại phiên họp thứ 3, Hội đồng tiền lương (HĐTL) Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng 2018 là 6,5%.

Chot phuong an tang luong toi thieu vung 2018 la 6,5% - Anh 1

Ảnh: Internet

Tại phiên họp sáng 7/8, mức đề xuất tăng lương của VCCI là 5%, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là 8%. Sau quá trình thương lượng, đại diện giới chủ và người sử dụng lao động đưa 2 phương án để tiến hành bỏ phiếu. Phương án 1 do Tổng liên đoàn Lao động đưa ra là 7%; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đưa ra là 6,5%.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, HĐTL Quốc gia quyết định, mức tăng lương là 6,5%. Trong 14 thành viên của HĐTL, 6 thành viên đồng ý mức tăng 7%; 8 thành viên đồng ý 6,5%. HĐTL Quốc gia sẽ có báo cáo Chính phủ.

Chủ tịch HĐTL Quốc gia, Thứ trưởng Bộ LĐ TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, 2 phiên họp trước của HĐTL, đại diện NLĐ và chủ sử dụng lao động rất thiện chí trong đối thoại, thương lượng để có thể tiến tới mức tiền lương tối thiểu năm 2018.

Trong phiên họp thành viên đều thiện chí trong đối thoại, thương lượng, hài hoà chia sẻ thành quả phát triển của xã hội, DN, giới chủ. Phương án đưa ra ban đầu khác nhau từ đề xuất tăng cao 13,3%; thấp nhất là không tăng.

Qua các phiên đối thoại, khoảng cách giữa các phương án thu hẹp, phiên 2 còn 3%. Tinh thần đối thoại thiện chí, hôm nay thu hẹp khoảng cách nhỏ. Phương án cuối cùng sau khi bỏ phiếu là 6,5%.

Trao đổi tại cuộc họp báo, đại diện giới chủ và người lao động đều không thoả mãn với mức tăng này.

Q. Nga