Sáng 22/11, đa số đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Sáng 22/11, các đại biểu Quốc hội biểu quyết về một số dự án luật liên quan 9 nhóm vấn đề trong đó có các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Với 410/456 đại biểu biểu quyết tán thành (83,16%), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017.

Chot 243 nganh, nghe dau tu kinh doanh co dieu kien - Anh 1

Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ôtô cũng thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ảnh: Lê Hiếu.

Quốc hội cũng tán thành với việc bổ sung kinh doanh pháo nổ vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, thay thế phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng phụ lục 4 mới với danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đáng chú ý, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ôtô cũng thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trước đó, đề xuất đưa ngành nghề kinh doanh ôtô vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Bộ Kế hoạch Đầu tư từng gây nhiều tranh cãi.

Kiều Vui