Khi hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, người ta dễ ra ngoài tìm một tình cảm có thể lấp đầy khao khát yêu đương của mình. Tuy nhiên, nhiều người khi sa chân vào cuộc tình vụng trộm đó mới nhận ra không có gì đáng giá bằng gia đình mình. Thu là một ví dụ.