ND – Chỉ số giá tiêu dùng tháng ba đã giảm còn 3,02% được coi là thành công bước đầu của việc áp dụng biện pháp "cả gói" về chống lạm phát của Chính phủ, trong đó thắt chặt tiền tệ là biện pháp chủ chốt. Tuy nhiên nền kinh tế lại đang đứng trước một thách thức mới còn phức tạp hơn vấn đề lạm phát, đó là sự suy thoái của kinh tế Mỹ.