(VOH) - “Hiện có ba tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động nhưng cả ba tổ chức này còn chưa thống nhất và có vai trò chồng chéo nhau”.

Đó là những thông tin tại Hội thảo: “Những quy định về đại diện người sử dụng lao động trong dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi” do Bộ Lao động Thương binh và xã hội tổ chức trong hai ngày 30/6 và 01/07 tại TP. HCM. Ba tổ chức đó là: Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam ( gọi tắt là VCCI), Liên Minh hợp tác xã và Hiệp Hội Doanh nghiệp. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 300 Hiệp hội, nhưng hoạt động còn hạn chế, chưa bảo vệ triệt để quyền lợi của người lao động; tính liên kết của các doanh nghiệp Việt Nam còn lỏng lẻo. Chính vì vậy việc cho ra đời một tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động không phải là việc một sớm một chiều mà phải được tính toán kĩ lưỡng và lấy thêm nhiều ý kiến hợp lí của những bên có liên quan.