(VietNamNet) - Nội dung trả lời của Hội đồng đấu thầu khu tam giác vàng tại TP.HCM được cho là không thỏa đáng đối với những câu hỏi đặt ra.