Tối 17/4, 30 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đã được trao biểu trưng Thương hiệu Quốc gia...