Sau khi phân công 2 nhân viên tiếp và đấm lưng cho khách, Bình và Lý ngồi ngoài, lục túi quần của khách lấy gọn 2 "tờ xanh" (tờ tiền mệnh giá 5 trăm ngàn đồng)...