Thứ ba (18/09/07) vừa qua, hãng Nintendo chính thức xác nhận việc tích hợp chế độ chơi trực tuyến cho trò chơi Super Smash Bros. Brawl trên máy Wii.