[Kênh14] - Cái vụ anh này đánh đập một cụ già í mà!