Câu chuyện về việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) bất ngỡ rẽ về hướng diễn biến khác với phán quyết của tòa án ở Anh buộc chính phủ Anh và thủ tướng Theresa May phải thương thảo với quốc hội trước khi tiến hành thực hiện cụ thể Brexit.

Choi lai van bai - Anh 1

Ảnh minh họa.

Bà May sau khi lên cầm quyền, kế nhiệm ông David Cameron, ở Anh đã không giấu diếm chủ ý không để cho quốc hội can thiệp hoặc tham gia vào quá trình thực hiện Brexit.

Cho tới nay, cả quốc hội lẫn thần dân Anh chứ chưa nói đến EU mới chỉ được biết là bà May sẽ chính thức nêu đề nghị với EU về nước Anh ra khỏi EU vào ngày 31/3 năm tới, tức là quá trình nước Anh ra khỏi EU sẽ chính thức bắt đầu từ thời điểm ấy và thời gian đàm phán giữa Anh và EU sẽ kéo dài 2 năm tính từ thời điểm ấy.

Điều mà các vị dân biểu và dân Anh cũng như EU rất muốn biết là bà May dự định tiến hành đàm phán với EU như thế nào cả về nội dung lẫn lộ trình thì bà May cho tới nay vẫn giữ kín.

Chủ định của bà May là chính phủ tự quyết định hết. Nguyên do ở chỗ trong quốc hội hiện tại ở Anh có rất nhiều vị dân biểu không tán thành Brexit. Bản thân bà May cũng không ủng hộ Brexit, nhưng cử tri trên đảo quốc này đã quyết định và bà May không thể làm ngược lại nên không muốn bị cản phá từ phía quốc hội.

Phán quyết nói trên của tòa án chẳng khác gì buộc các bên liên quan phải chơi lại ván bài Brexit.

Không có chuyện Brexit bị đảo ngược ở Anh nhưng thực hiện Brexit như thế nào thì không còn là chuyện riêng được giữ kín của chính phủ và bà May nữa.

Tòa buộc bà May phải vận hành tiến trình này công khai và minh bạch hơn, tạo điều kiện cho không chỉ quốc hội mà còn cả công chúng và dư luận ở Anh cũng như EU tác động trực tiếp tới những quyết sách của phía Anh.

Các vị dân biểu ở Anh có thêm quyền và cơ hội tham gia vào việc vận hành tiến trình Brexit và hạn chế hành động tự tung tự tác của chính phủ. EU cũng được lợi rất nhiều từ sự công khai và minh bạch nói trên.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán thực hiện Brexit giữa Anh và EU sẽ thêm khó khăn và mất thời gian. Và sự phân hóa trong nội bộ xã hội và trên chính trường nước Anh trở nên sâu sắc hơn, khó khắc phục hơn.

Mục Phu