Một chiếc Vespa độ độc nhất vô nhị với trọng tâm thuộc dạng thấp nhất thế giới khi đang vận hành.

Vespa độ độc nhất lưu thông trên đường khá nguy hiểm

Xe được thiết kế có thể chở 3 người lớn, nhưng tất cả cùng ở tư thế ngồi với đầu gối lên tới ngang ngực, kể cả người lái. Mặc dù xe vẫn được lưu thông trên đường nhưng chắc chắn tư thế ngồi trên sẽ khiến những người trên xe rất mỏi, đồng thời khả năng quan sát, làm chủ tình huống và an toàn bị giảm đi đángkể.

Phương Vũ - tổng hợp