Nhiều tác phẩm sắp đặt khiến người xem ngắm nghía một lúc mới nhìn ra sự thật và ý nghĩa của chúng.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 1

Bút chì cũ nhiều màu sắc.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 2

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 3

Tranh 3D chân thực.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 4

Giữ thăng bằng tuyệt đỉnh.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 5

Cánh cửa vỡ nát.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 6

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 7

Nghệ thuật sắp đặt ấn tượng.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 8

Lá bài bằng thức ăn.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 9

Ôtô leo cây.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 10

Tranh vẽ bằng cơ thể người.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 11

Hãy nhìn kỹ sự thật sau bức tranh.

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 12

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 13

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 14

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 15

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 16

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 17

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 18

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 19

Choang voi su sang tao vo bien cua con nguoi - Anh 20