Trung tuần tháng 4 vừa rồi, giới IT tò mò lục tìm "diễn văn nhậm chức" với tiêu đề "Hãy tìm đường mới để tiến lên" của tân Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Thành Nam - được đọc tại buổi lễ chuyển giao quyền lãnh đạo chính thức tại FPT.